Georgia Bulletin

The Newspaper of the Catholic Archdiocese of Atlanta

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Gioan Nhân Trần là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Atlanta

Published October 25, 2022

ATLANTA–Đc Thánh Cha Phanxicô đã b nhim Cha Gioan Nhân Trn làm Giám mc Ph tá Tng Giáo phn Atlanta. Giám mc Trn, là người gc Vit, s đến Atlanta t Tng giáo phn New Orleans, nơi ngài hin đang làm Linh Mc Chánh X  ca Giáo X Đc M Maria, N Vương Hòa bình Mandeville, Louisiana. L tn phong s din ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.

Đc Tng Giám mc Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., S chào đón Đc Giám mc-chđnh Gioan Trn ti mt cuc hp báo Atlanta hôm nay, Th Ba, ngày 25 tháng 10, lúc 10 gi sáng, ti Chancery, nm 2401 Lake Park Drive, Smyrna, Ga, 30080. Đi vi nhng người không th đến trc tiếp s được livestream trên Facebook ca Tng giáo phn và các trang livestream.

Tôi rt vui mng được chào đón Đc Giám mc ch đnh Gioan Trn đến Atlanta. Tng giáo phn ca chúng tôi được may mn có mt cng đng người Công giáo đa dng t khp nơi trên thế gii. Giám mc Trn phn ánh và tôn vinh s đa dng này. Đc cha Ned, Đc cha Konzen và tôi mong mun được hp tác vi ngài đ chăn dt cng đòa dân Chúa Georgia, ”Đc Cha Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., Tng Giám mc Atlanta, nói.

Giám mc-ch đnh Gioan Nhân Trn sinh ti Vit Nam năm 1966. Ngài và gia đình ri quêhương và nhn quy chế t nn ti Hoa K sau Chiến tranh Vit Nam. Đnh cư New Orleans, Ngài theo hc trường Edna Karr Jr. High New Orleans trước khi chuyn đến New York đhoàn thành chương trình trung hc. Sau đó,  theo hc ti trường Cao đng Don Bosco New Jersey trước khi tr li khu vc New Orleans đ hoàn thành chương trình hc ti Đi hc Chng vin Thánh Giuse và Chng vin Đc Bà Notre Dame Seminary. Đc Giám mc ch đnh Gioan Trn tt nghip Thc sĩ Thn hc ti Đi chng vin Đc Bà năm 1992 và được truyn chc Linh Mc cho Tng Giáo phn New Orleans ngay sau đó vào ngày 30 tháng 5 năm 1992.

Giám mc-ch đnh Trn cho biết: “Cuc gi mà tôi nhn được t S thn Tòa thánh, Đc Tng Giám mc Christophe Pierre, khiến tôi không nói nên li và run s. Sau nhiu ngày cu nguyn và tin tưởng rng Chúa s xp đt mi th, tôi đã có th chp nhn s b nhim ca Đc Thánh Cha Phanxicô. Tôi thc s khiêm tn khi  được phc v vi tư cách là Giám mc Ph tá ti Tng Giáo phn Atlanta.”

Đc Tng Giám mc Hartmayer nói: Chúng tôi cm ơn Đc Giám mc Trn đã nói li đng ývi tiếng gi ca Chúa và li mi t Đc Thánh Cha Phanxicô đến tham gia cùng chúng tôi ti đây”.

Giám mục chỉ định Trần vừa là cha phó vừa là cha sở tại các giáo xứ trên toàn Tổng giáo phận New Orleans. Từ năm 2014, ngài là cha sở của Giáo Xứ Đức Mẹ Maria, Nữ Vương  Hòa bình ở Mandeville. Giám mục chỉ định Trần cũng đã phục vụ trong một số hội đồng và ủy ban địa phương bao gồm Ban Nhân sự Linh mục, Hội đồng Trưởng ban (Linh mục), nơi ông làm chủ tịch, và Hội đồng Trưởng khoa với tư cách là Hiệu trưởng trường St. John-St. Charles Deanery. Ông là thành viên của Hiệp sĩ Columbus và đã hoạt động tích cực trong Bộ hỗ trợ Cộng đồng Người Việt tại Louisiana.

Đức Tổng Giám mục Gregory Aymond cho biết: “Đức Giám mục chỉ định Trần đã trung thành phục vụ người dân của Tổng Giáo phận New Orleans trong suốt sứ vụ linh mục của mình. Ngài rất được các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận New Orleans kính trọng. Ngài là một nhà lãnh đạo trong số các linh mục của chúng tôi. Chúng tôi chúc mừng ngài ấy, và đảm bảo với ngài rằng chúng sẽ dâng lời cầu nguyện của chúng tôi khi ngài ấy đảm nhận chức vụ mới của  mình. Thật là buồn vui lẫn lộn vì chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ngài ”.